Det blev ett pitstopp innan hemfärden.
Närsen-Grontjärns Järnväg.
http://medlem.spray.se/ngj/
Dessvärre var det öppna spåret 2013 stängt 😦
Det är en privatägd hobbybana med spårvidd 600 mm, uppbyggd sedan 1986. Banans längd är ca 0,7 km, plus en kortare sträcka med 500 mm spårvidd. Det finns förutom många lok och vagnar även ett antal dressiner av olika slag, lokstall, vändskivor, räls och växlar.

20130702-233324.jpg
En sista tanke går till min ”styv”farfar Sven Larsson från Halmstad som älskade Sveriges järnvägar.
Sven jag hoppas du kan läsa detta från ovan! Kram