Äntligen har vi fått nya bilder på hus- och flyghangar bygget!
Nu är utsättningen av husgrunden gjord, markarbetet och schaktningen klar, avloppen och dräneringen gjord samt radonsäkrat.
Grundelementen är lagda och utgör kanten på husgrunden vari man sedan lägger ut isolering och armering samt betongen vid gjutningen av en betongplatta. Golvvärme slingorna är lagda och sedan fylldes allt med betongen. Betongen kommer bli vårt golv, vi skall inte ha något trägolv utan ett superfint betonggolv att strosa runt på 😃

20130321-091544.jpg
På återseende!!